Özel Kalıp ve Aksesuarlar

Kullanılan makine yatağına uygun olarak farklı dişi takımlar tercih edilebilir. En çok kullanılan T şeklindeki tekli yataklar ve 4 taraflı kullanılan yataklardır. Yapılacak bükümün geometrisine uygun olarak çalışma gerçekleştirilir ve uygun dişi yatak seçilir.

Hem alt hem de üst kalıplarda, büküm uzunluğuna uygun olarak 3 farklı takım uzunluğu bulunmaktadır. Bunlar 835mm, 415mm ve 835mm parçalı takımlardır. Üst kalıp 835mm parçalı takımında özel olarak sağ ve sol boynuzlu takımlar yer alır.

Özel Büküm Kalıpları

Standart kalıplar ile bükümünü gerçekleştiremediğiniz işlerde, proje çalışması yapılarak, uygun olan özel kalıp belirlenebilmektedir.Özel kalıplar oluşturulurken standart bir kalıp modifiye edilebilir veya yeni bir takım dizaynı gerçekleştirilebilir.

Bunun yanında UNIBEND ve WINGBEND özelleştirilmiş dişi yatakları bulunmaktadır. Bu takımlarda, yatak ağızları büküm sürecinde saca destek olabilecek şekilde hareketlidir. Bu sayede, büküm izleri azaltılmış olur. Ayrıca, dişi yataklardaki en büyük problemlerden birisi de, kısa kenarların bükümüdür. Bu özelleştirilmiş yataklar sayesinde, standart bir dişi yatağa göre daha kısa kenar bükümler gerçekleştirilebilir.